Labo onderzoeken


Bij ons kunnen allerlei laboratorium testen worden uitgevoerd of aangevraagd.
Door middel van deze testen zijn we in staat een beter inzicht te krijgen in de algehele toestand van de gezondheid van onze klanten en hen zo een behandelplan op maat te bieden.


LABTESTEN BINNEN DE PRAKTIJK: UITSLAG ONMIDDELIJK TIJDENS CONSULT
VERKLARING LABTESTEN
  • ASO test:(7 euro)
Deze test gaat na of u belast bent met een streptokokkeninfectie, deze kan allerlei aandoeningen veroorzaken.
  • CRP test (10 euro)        
Het gehalte CRP in het bloed is een belangrijke aanwijzing voor de aanwezigheid van een ontsteking.
Daarom wordt deze test bij verdenking hierop gebruikt.
  • HbA1c test(16 euro)        
test bloedglucose waarde. Geeft een indicatie naar diabetes of problemen met de bloedsuikerspiegel
  • PT (INR) test(11 euro)
Waarde die aangeeft hoe snel het bloed stolt, deze kan een indicatie zijn voor een verhoogd risico op o.a. trombose
  • e GFR test        
Meet de filtratiecapaciteit van de nieren en kan dus problemen met dit orgaan aangeven.

  • cholesteroltest (15 euro)
Cholesterolwaarden bepalen


Verder kunnen we een stoelgangonderzoek aanvragen voor mensen met chronische darmklachten of ziekten die hiermee in verband worden gebracht.