Asyra

Het Asyra PRO systeem is de tiende generatie van bio-energetische apparaten die ontwikkeld zijn door Joe Galloway van G-Tech. Hij heeft zich al vele jaren toegelegd op het ontwikkelen van bio-energetische apparatuur en het Asyra PRO systeem is de laatste in de serie van vele succesvolle apparaten, zoals o.a. het MSAS en het BEST systeem, waar wij hiervoor mee gewerkt hebben. Het is het meest objectieve en makkelijk te gebruiken apparaat tot dusver. Hoe het werkt willen we u graag in de tekst hieronder duidelijk maken.

Wat is energie?

Energie is in principe het vermogen van een fysiek systeem om te kunnen veranderen.

Het manifesteert zich op twee verschillende manieren:

Als een kracht die beweging genereert

Als informatie

Energie als informatie gaat dieper dan de eerstgenoemde, want het gaat hier om subtiele aanpassingen die plaatsvinden in het lichaam en die zich kunnen uiten op verschillende niveaus. Energie is onzichtbaar en de Asyra heeft het vermogen dit te vertalen naar zichtbare informatie. Elk mens heeft een bio-energetisch veld in en om het lichaam. Het Asyra PRO systeem is geprogrammeerd om de informatiestromen van dit veld te lezen en zelfs aan te passen indien nodig.

Energie uit zich in frequenties en golfpatronen, die voor veel mensen mysterieus lijken, want je kunt ze niet zien. Om een voorbeeld te geven hoe dat kan werken, nemen we een spons waar water op gegoten wordt. Eerst neemt de spons het water op, maar na een tijdje lekt het water door de spons heen. De cellen van een lichaam zijn net als sponzen. Zij houden naast water ook energie vast. Gezonde cellen kunnen meer energie vasthouden dan ongezonde cellen. Door het meten van de tijd die nodig om energie door de cellen te sturen, kun je vaststellen of cellen gezond zijn, leeg of gestrest. Cellen in het lichaam zijn altijd bezig met energie-uitwisseling: als een soort pomp die in- en uitpompt. Deze beweging van energie is een cyclus van vullen en loslaten, bij een natuurlijke en gezonde organisatie van het lichaam heeft het karakteristieke frequenties.

Het meten van Frequenties

Het Asyra PRO systeem meet alle aanwezige frequenties in het lichaam en spoort op die manier op waar de blokkades zich in het lichaam zich bevinden. Vervolgens gaat het Asyra PRO systeem onderzoeken welke frequenties er nodig zijn om de geblokkeerde energiebanen te herstellen. Deze frequenties worden dan geprogrammeerd in een homeopathisch vloeistof die thuis door de cliënt gedurende een bepaalde periode ingenomen dient te worden, om de balans te herstellen. Tevens worden bij Health & Food Clinic deze frequenties ingescand in een laserpen waarmee de cliënt vervolgens behandeld wordt.

Asyra computer

resonantie. Een goed voorbeeld van resonantie is een stemvork die vibraties geeft als je deze aanraakt. Deze vibraties zijn resonerende frequenties. De Asyra zendt elke seconde specifieke golfpatronen uit naar het lichaam en vraagt hiermee aan het lichaam of de biologische patronen kloppen. Het meten gaat als volgt: twee koperen staven welke verbonden zijn aan het Asyra PRO systeem, worden vastgehouden door de persoon in kwestie. De trillingen van de Asyra resoneren met het lichaam en zullen daarop reageren. Bij elke onbalans geeft het Asyra PRO systeem aan wat er nodig is om dit te herstellen. Dit doet het Asyra PRO systeem door vervolgens gebruik te maken van de meer dan 100.000 frequenties die zijn opgeslagen in het Asyra PRO systeem. Dat wat resoneert, zal nodig zijn voor uw volkomen eigen blauwdruk.


Opsporen van de causale oorzaak van Uw chronische klachten;

Zoeken naar onbalans in het lichaam veroorzaakt door: schimmels, parasieten, virussen en bacteriën, dysbiose in de darmen, metabole verstoringen, vaccinatie beschadiging, milieugevoeligheden, belasting van zware metale, electrosmog, enz;

Zoeken naar tekorten aan aminozuren, vitaminen, mineralen, vetzuren en andere nutriënten;

Zoeken naar fysieke oorzaken, zoals bijvoorbeeld een scheefstand van de wervels, problemen met het gebit, cranio sacraal, enz;Hormonale problemen opsporen en balanceren.

Allergenen en intolleranties opsporen.